0988022769

0988022769
Hotline tư vấn 24/7


Lý lịch tư pháp

Dịch vụ làm lý lịch tư pháp cho người Việt Nam và Nước Ngoài là dịch vụ, đảm bảo uy tín chất lượng là địa chỉ tin cậy của rất nhiều khách hàng từ nhiều năm nay. Bài viết dưới đây sẽ  giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về thủ tục làm lý lịch tư pháp và dịch vụ làm lý lịch tư pháp của chúng tôi.

1. Đối tượng làm phiếu lý lịch tư pháp.

  • Công dân Việt Nam thường trú tại thành phố, tỉnh có quyền yêu cầu Sở Tư pháp thành phố .hoặc tỉnh cấp phiếu lý lịch tư pháp để sử dụng trong những trường hợp cần thiết theo quy định của pháp luật.
  • Người nước ngoài cũng có quyền yêu cầu Sở Tư pháp thành phố hoặc tỉnh cấp phiếu lý lịch tư. pháp, nhằm xác nhận người đó có hoặc không có tiền án trong thời gian cư trú tại Việt Nam.
  • Người yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp có thể ủy quyền cho người khác thay mặt mình làm .thủ tục yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp.

2. Các trường hợp không cấp phiếu lý lịch tư pháp.

  • Xin cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người khác mà không được ủy quyền hợp lệ.
  • Người đang là bị can, bị cáo trong các vụ án hình sự.

3. Thủ tục nộp hồ sơ:

3.1 Hồ sơ yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp:

Người yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp phải:

  • Làm đơn theo mẫu (do Sở Tư pháp phát miễn phí); đơn yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp phải được khai đầy đủ, rõ ràng và chính xác;
  • Bản chụp Hộ chiếu;
  • Bản chụp Giấy Chứng minh nhân dân thường trú hoặc tạm trú tại Việt Nam.

Trường hợp ủy quyền làm thủ tục yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp: Người ủy quyền là người nước ngoài đã rời Việt Nam thì văn bản ủy quyền phải có chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó là công dân hoặc thường trú và phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

3.2 Nộp hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp:

Người nước ngoài cư trú tại thành phố hoặc tỉnh thì nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp thành phố hoặc tỉnh; nếu đã rời Việt Nam, thì nộp tại Sở Tư pháp nơi cư trú cuối cùng trước khi xuất cảnh..
FACEBOOK